First ever Calisthenics (SW) Workshop in Iran

اولین کارگاه رسمی کشوری کلیستنیکس (استریت ورک اوت) در ایران

ویژه بانوان و آقایان با حضور مدرس بین المللی بهادر رزاقی در تهران برگزار شد

کارگاه رسمی کشوری کلیستنیکس (استریت ورک اوت) در ایران ویژه بانوان و آقایان با حضور مدرس بین المللی بهادر رزاقی

کارگاه رسمی کشوری کلیستنیکس (استریت ورک اوت) در ایران ویژه بانوان و آقایان با حضور مدرس بین المللی بهادر رزاقی

Continue reading

SWWC 2017

به پایان آمد این دفتر

حکایت همچنان باقیست

تقدیر از تیم کلیستنیکس(استریت ورک اوت) ایران توسط فدراسیون جهانی

تقدیر از تیم کلیستنیکس(استریت ورک اوت) ایران توسط فدراسیون جهانی

تقدیر از تیم کلیستنیکس(استریت ورک اوت) ایران توسط فدراسیون جهانی. مسابقات استریت ورک اوت جهانی، امسال با حضور ۶۶ ورزشکار از ۵۲ کشور در محل استودیوم بزرگ لوژنیکی موسکو به مدت دو روز برگزار شد. اگرچه تیم ایران در این مسابقات صاحب مدال نگردید اما به دلیل عملکرد و نمایش خوب ، از تیمهای پنج کشور ایران، بلغارستان، روسیه و مجارستان و لاتویا که هر دو ورزشکارشان به دور نهایی صعود کردند تقدیر بعمل آمد. بر این اساس دو سهمیه ایران برای مسابقات ۲۰۱۸ نیز حفظ شد. در این مسابقات ورزشکاران کشورهای لاتویا، بلغارستان و مالزی به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

Iran SWNC 2017 Full list results

List of Full Results of Islamic Republic of Iran’s National Championship 2017 – لیست کامل نتایج مسابقه فینال کشوری کلیستنیکس ۱۳۹۶

List of Full Results of Islamic Republic of Iran’s National Championship 2017 – لیست کامل نتایج مسابقه فینال کشوری کلیستنیکس ۱۳۹۶

Continue reading

IRAN SWNC2017 Final

Iran SWNC 2017 (SWWC 2017) Final فینال مسابقات قهرمانی کشور کلیستنیکس استریت ورک اوت برگزار شد

مسابقه نهایی پس از برگزاری هفت دوره مسابقات مقدماتی با حضور دکتر شهرام علم ريیس انجمن آمادگی جسمانی، دکتر حسین طاووسی مسؤل دفتر امور مشترک انجمن ها و بهادر رزاقی رییس کمیته کلیستنیکس استریت ورک اوت فدراسیون ورزش های همگانی برگزار شد

Continue reading

PSNC 2017 Fifth Stage Results

مسابقه مقدماتی کشوری استریت ورک اوت و کلیستنیکس ایران دسته استقامت و قدرت

Power and Strength Street Workout National Championship 2017

مسابقه مقدماتی کشوری استریت ورک اوت و کلیستنیکس ایران دسته استقامت و قدرت

SWNC 2017 Fifth Stage Results

مسابقه پنجم کشوری استریت ورک اوت و کلیستنیکس ایران

Street Workout National Championship 2017

سه نفر برتر این مسابقه (ستاره دار) به دور نهایی (فینال) راه خواهند یافت

مسابقه چهارم کشوری ایران استریت ورک اوت و کلیستنیکس

SWNC 2017 Fourth Stage (Canceled)

مسابقه چهارم کشوری استریت ورک اوت و کلیستنیکس ایران

به میزبانی (تیم ماسل آپ کلاب – علی قامتی) لغو شد

Street workout national championship 2017 fourth stage got canceled

ورزشکاران برتر هر مسابقه به دور نهایی (فینال) راه خواهند یافت که با توجه به لغو هر مسابقه ای تعداد سهمیه دیگر مسابقات افزایش خواهد یافت

مسابقه چهارم کشوری استریت ورک اوت و کلیستنیکس ایران