BENEFITS / مزایا

مزایا و سود کلیستنیکس یا استریت ورک اوت

مزایا و سود کلیستنیکس یا استریت ورک اوت

افزایش مقاومت عضلات

ورزش کلیستنیکس یا استریت ورک اوت یکی‌ از معدود ورزش‌هایی‌ می‌باشد که ورزشکار میتواند بدون استفاده از هرگونه وزنه و یا وسایل بدنسازی عضلات خود را به طور قابل چشمگیری افزایش بدهد. به هر حال این ورزش نمی‌تواند جایگزینی برای بدنسازان قدرتی‌ و کسانی‌ که عضلات توده‌ای میخواهند باشد.

در این ورزش عضلات بر اصل مقاومت تدریجی‌ ساخته میشوند. زیرا ورزشکار تنها با وزن خود این ورزش را انجام میدهد. اما کلیستنیکس میتواند مقدار قابل معقولی‌ عضله‌ بسازد. این ورزش میتواند برای کسانی‌ که مبتدی هستند و میخواهند رشد عضلانی معتدلی داشته باشند ایده آال باشد

انعطافپذیری

وقتی‌ که بدن شما از طریق انجام دادن حرکات کلیستنیکس قویتر شد، شما انعطافپذیری بیشتری نسبت به قبل به دست خواهید آورد. در حقیقت این انعطافپذیری در طی‌ ساختن ماهیچه‌ها در مدت انجام کلیستنیکس می‌باشد

ماهیچه‌های قوی شما نیازی به کشش نخواهند داشت، بلکه عضلات ضعیف هستند که شروع به انقباض کرده و خود را درگیر خواهند کرد. کلیستنیکس این اجازه رو به عضله‌‌ها خواهد داد که این روند با گسترش قابل چشمگیرتری و سهولت بیشتری رقم بخورد

کاهش وزن

کلیستنیس و استریت ورک اوت راهکاری کاملا مناسب برای سوزاندن بیش از حد چربی‌ می‌باشد

راهکار اول، تمرینهای مقاومتی و عضلانی می‌باشد، که با ساختن عضلات بدن شکل و حالت مناسبی به خود خواهد گرفت. تحریک عضلات باعث افزایش میزان صورت سوخت و ساز بدن میشود و در این فرایند هست که بدن کالری بیشتری خواهد سوزاند

راه‌کار دوم، با تداوم و پشتکار در ورزش کلیستنیکس و یا استریت ورک اوت صورت می‌گیرد، که با انجام دادن این ورزش به طور مداوم ضربان قالب شما بالا خواهد رفت و این یکی‌ از موثرترین راه‌های ممکن در سوزاندن چربی‌ می‌باشد

 

Comments are closed