SWWC 2017

به پایان آمد این دفتر

حکایت همچنان باقیست

تقدیر از تیم کلیستنیکس(استریت ورک اوت) ایران توسط فدراسیون جهانی

تقدیر از تیم کلیستنیکس(استریت ورک اوت) ایران توسط فدراسیون جهانی

تقدیر از تیم کلیستنیکس(استریت ورک اوت) ایران توسط فدراسیون جهانی. مسابقات استریت ورک اوت جهانی، امسال با حضور ۶۶ ورزشکار از ۵۲ کشور در محل استودیوم بزرگ لوژنیکی موسکو به مدت دو روز برگزار شد. اگرچه تیم ایران در این مسابقات صاحب مدال نگردید اما به دلیل عملکرد و نمایش خوب ، از تیمهای پنج کشور ایران، بلغارستان، روسیه و مجارستان و لاتویا که هر دو ورزشکارشان به دور نهایی صعود کردند تقدیر بعمل آمد. بر این اساس دو سهمیه ایران برای مسابقات ۲۰۱۸ نیز حفظ شد. در این مسابقات ورزشکاران کشورهای لاتویا، بلغارستان و مالزی به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

فواید تمرینات کلیستنیکس

فواید تمرینات کلیستنیکس

فواید تمرینات کلیستنیکس

فواید تمرینات کلیستنیکس

مناسب برای همه سطوح
چه ورزشکار حرفه ای باشید چه یک تازه کار، این ورزش به شما توصیه می شود

 قابل اجرا در هر محیطی:
این رشته ورزشی در هر محیط و هرگونه شرایطی قابل اجرا می‌باشد و تفاوتی نمی‌کند شما در خانه تان باشید، یا در باشگاه ورزشی و یا در پارک و هر محیطی به بزرگی 2 در 2 متر

شاید باورتان نشود تمرینات این ورزش در خیلی جاهایی که حتی فکرش را نمی‌توانید بکنید قابل اجرا است