PSNC 2017 Fifth Stage Results

مسابقه مقدماتی کشوری استریت ورک اوت و کلیستنیکس ایران دسته استقامت و قدرت

Power and Strength Street Workout National Championship 2017

مسابقه مقدماتی کشوری استریت ورک اوت و کلیستنیکس ایران دسته استقامت و قدرت

SWNC 2017 Fifth Stage Results

مسابقه پنجم کشوری استریت ورک اوت و کلیستنیکس ایران

Street Workout National Championship 2017

سه نفر برتر این مسابقه (ستاره دار) به دور نهایی (فینال) راه خواهند یافت

مسابقه چهارم کشوری ایران استریت ورک اوت و کلیستنیکس