SWWC 2017

به پایان آمد این دفتر

حکایت همچنان باقیست

تقدیر از تیم کلیستنیکس(استریت ورک اوت) ایران توسط فدراسیون جهانی

تقدیر از تیم کلیستنیکس(استریت ورک اوت) ایران توسط فدراسیون جهانی

تقدیر از تیم کلیستنیکس(استریت ورک اوت) ایران توسط فدراسیون جهانی. مسابقات استریت ورک اوت جهانی، امسال با حضور ۶۶ ورزشکار از ۵۲ کشور در محل استودیوم بزرگ لوژنیکی موسکو به مدت دو روز برگزار شد. اگرچه تیم ایران در این مسابقات صاحب مدال نگردید اما به دلیل عملکرد و نمایش خوب ، از تیمهای پنج کشور ایران، بلغارستان، روسیه و مجارستان و لاتویا که هر دو ورزشکارشان به دور نهایی صعود کردند تقدیر بعمل آمد. بر این اساس دو سهمیه ایران برای مسابقات ۲۰۱۸ نیز حفظ شد. در این مسابقات ورزشکاران کشورهای لاتویا، بلغارستان و مالزی به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

IRAN SWNC2017 Final

Iran SWNC 2017 (SWWC 2017) Final فینال مسابقات قهرمانی کشور کلیستنیکس استریت ورک اوت برگزار شد

مسابقه نهایی پس از برگزاری هفت دوره مسابقات مقدماتی با حضور دکتر شهرام علم ريیس انجمن آمادگی جسمانی، دکتر حسین طاووسی مسؤل دفتر امور مشترک انجمن ها و بهادر رزاقی رییس کمیته کلیستنیکس استریت ورک اوت فدراسیون ورزش های همگانی برگزار شد

Continue reading